ช่วงราคา: จาก ไปยัง

เปรียบเทียบรายชื่อ

THB (บาท)1,900,000
THB (บาท)1,900,000

เตียง: 2ห้องอาบน้ำ: 2m²: 65.36

คอนโด

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

THB (บาท)19,000/เดือน
THB (บาท)19,000/เดือน

เตียง: 1การอาบน้ำ: 1m²: 46

คอนโด

5 เดือน ที่ผ่านมา

THB (บาท)2,100/เดือน
THB (บาท)2,100/เดือน

เตียง: 1การอาบน้ำ: 1m²: 35

คอนโด

5 เดือน ที่ผ่านมา

THB (บาท)21,000/เดือน
THB (บาท)21,000/เดือน

เตียง: 1การอาบน้ำ: 1m²: 35

คอนโด

5 เดือน ที่ผ่านมา

THB (บาท)15,000/เดือน
THB (บาท)15,000/เดือน

เตียง: /การอาบน้ำ: ๅm²: 40

คอนโด

5 เดือน ที่ผ่านมา

6 เดือน ที่ผ่านมา